خانه / کتابخانه / پایان نامه و رساله / رساله طراحی تالار و شورای شهر

رساله طراحی تالار و شورای شهر

رساله طراحی تالار و شورای شهر

در این پست از آریان کد با رساله طراحی تالار و شورای شهر با شما کاربران گرامی هستیم .

این رساله در فرمت word و در ۲۱۲ صفحه میباشد که فهرست مطالب را در زیر مشاهده میکنید

رساله طراحی تالار و شورای شهر

 

فهرست مطالب

چکیده………………الف
پیش گفتار…………………….ب
فصل اول: مبانی نظری
مقدمه………………………۲
بخش اول: توسعه پایدار…………………………….۳
۱-۱) تعریف واژه ای توسعه پایدار……………..۴
۱-۲) پایداری اجتماعی……………………..۶
۱-۳) پایداری اقتصادی………………..۸
۱-۳-۱) دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار……………۹
۱-۴) بعد زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژی……۱۰
۱-۵) اهداف توسعه پایدار……………..۱۱
بخش دوم: پایداری فرهنگی…………..۱۱
۱-۶) پایداری فرهنگی و نقش نمادین معماری…………………..۱۱
۱-۶-۱) تعریف فرهنگ………………..۱۲
۱-۶-۲) ویژگی های فرهنگ……………….۱۳
۱-۶-۳) تکنولوژی و فرهنگ……………….۱۴
۱-۶-۴) عینیت بخشیدن به فرهنگ از طریق نماد…………۱۶
۱-۶-۵) معماری، نمادی از فرهنگ……………….۱۷
۱-۶-۶) نتیجه گیری…………………….۱۹
بخش سوم: پایداری سیاسی………………………۲۱
۱-۷)پایداری سیاسی…………………..۲۱
۱-۷-۱) اجتماعی شدن……………………۲۱
۱-۷-۲) جامعه…………………………………….۲۱
۱-۷-۳) جامعه مدنی…………………………………………۲۲
۱-۷-۴) حقوق شهروندی………………….۲۲
۱-۷-۵) دموکراسی…………….۲۵
۱-۷-۶) دموکراسی و جامعه مدنی………………۲۶
۱-۷-۷) مفهوم مشارکت……………….۲۷
۱-۷-۸) توسعه و پایداری سیاسی…………….۲۸
۱-۷-۹) پیشینه شورا در ایران و جهان……..۲۹
۱-۷-۱۰) شورا، نهادی مدنی و مشارکت جو………………..۳۱
۱-۷-۱۱) شورا به مثابه یک دولت محلی……………۳۲
۱-۷-۱۲) سازمان های غیر دولتی ……………..۳۳
۱-۸)تالار شهر و نقش آن در پایداری سیاسی…………………….۳۳
بخش چهارم: معماری پایدار و نقش آن در توسعه پایدار……..۳۵
۱-۹) معماری پایدار……………… ۳۵
 ۱-۹-۱) معماری پایدارواصول حاکم برآن…………….. ۳۵
۱-۹-۲) طراحی پایدار و اصول اولیه آن……….. ۳۸
۱-۹-۳) ساختمان‌ پایدار……………………۳۹
 ۱-۹-۴) اهدف کلی ساختمان‌های پایدار…………………….۴۰
۱-۹-۵) ساختمان اکولوژیک……….۴۰
۱-۹-۶) معماری پایدار و انرژی………۴۰
۱-۹-۷) اصول طراحی پایدار…………….۴۱
۱-۱۰) معماری سبز……………………………..۴۴
۱-۱۰-۱)معماری سبز چیست؟………………..۴۴
۱-۱۰-۲)دلایل شکل گیری معماری سبز…………….۴۶
۱-۱۰-۳)کلیات و اهداف معماری سبز…………… ۴۶
۱-۱۰-۴)موضوعات کلی مطرح در معماری سبز…………….. ۴۷
۱-۱۰-۵)دستور العمل های اجرائی معماری سبز…………….۴۷
۱-۱۰-۶)دستور العمل های استفاده از مصالح سبز برای پیشبرد معماری سبز……..۴۷
۱-۱۰-۷) هفت مرحه معماری سبز…………..۴۸
۱-۱۰-۸)ارزیابی و ارائه راهبرد………………………۵۱
۱-۱۰-۹)معرفی چند راهبرد تکنولوژیک معماری سبز………….۵۲
۱-۱۰-۹-۱)گرمایش وسرمایش ساختمان………………۵۲
۱-۱۰-۹-۲)تاسیسات بهداشتی ساختمان……….۶۱
 ۱-۱۰-۱۰)موارد مرتبط با معماری پایدار و معماری سبز…………………..۶۲
۱-۱۰-۱۰-۱)معماری اکوتک(…۶۲
۱-۱۰-۱۰-۲) ساختمان های هوشمند………..۶۳
۱-۱۰-۱۰-۳)مصالح پایدار……..
۱-۱۰-۱۰-۴)معرفی تعدادی از برترین پروژه های تأیید شده از سوی انجمن معماران آمریکا(AIA) در سال های…….۷۲
مؤخره ……………….۷۷
فصل دوم: شناخت محیط پروژه
۲-۱) قم در گذر زمان………..
۲-۱-۱) مکان شهر باستانی قم..
۲-۱-۲) پیدایش شهر اسلامی قم…..
۲-۱-۳) مکان شهر اسلامی قم…….
۲-۱-۴) شا لوده شهر
۲-۱-) ساخت شهر قدیم قم……..
۲-۱-) بناهای تاریخی شهر قم………………..
۲---۱) تیمچه بازار……………….۸۲
۲---) مسجد جامع………۸۲
۲---) گنبد سبز
۲---) آتشکده نویس
۲---) مدرسه جهانگیر خان
۲-۲) مطالعات اقلیمی قم.
۲-۲-۱) بارندگی و رطوبت
۲-۲-۲) باد
۲-۲-۳) بررسی شرایط اقلیمی و آسایش در شهر قم………
۲-۲-) وضعیت جغرافیایی و طبیعی……..
۲-۲-) اوضاع جوی – درجه حرارت و بارندگیطبیعی.
۲-۲-) باد و رطوبت……
۲-۲-) شناسایی محدودیت ها……
۲-۲-) انتخاب جهت مناسب ساختمانها..
۲-۲-) نتایج و پیشنهادات
۲-۳) معرفی و تحلیل سایت……………۹۰

فصل سوم: نمونه های موجود تالار شهر در جهان
۳-۱) مقدمه…………
۳-۱-۱)پیشینه بناها و فضاهای عمومی در جهان و ایران………
۳-۲) معرفی نمونه های مشابه………………….
۳-۲-۱) تالار شهر لندن…………….
۳-۲-۲) شورای شهر کاستویاس………………
۳-۲-۳) تالار شهر اوستین (ایالت تگزاس)……….
۳-۲-۴) تالار شهر بوستون…………………
۳-۲-۵) تالار شهر اوتاوا………………….
۳-۲-۶) تالار شهر توکیو…………..
۳-۲-۷) تالار شهر شیکاگو………………
۳-۲-۸) تالار شهر مونترال……..
۳-۲-۹) تالار شهر منچستر…………..
۳-۲-۱۰) ساختمانتالار شهر پاریس….
۳-۲-۱۱) تالار شهر دالاس……………………….
۳-۲-۱۲) ساختمان تالار شهر تورنتو………..
۳-۲-۱۳) تالار شهر میسی سائوگا…………
۳-۲-۱۴) تالار شهر اصفهان………………..
۳-۲-۱۴) تالار شهر کرمانشاه…………….
۳-۳) ملاحظات معماری مجموعه تالار شهر……..

فصل چهارم: معانی، ضوابط و استانداردها، سرانه ها و برنامه فیزیکی
۴-۱) معانی……………………………….. ۱۲۹
۴-۱-۱) نقش بناها و فضاهای عمومی در شهر…….. ۱۲۹
۴-۱-۲) انواع گردهمایی ها…………. ۱۳۰
۴-۱-۲-۱) جلسه………………….. ۱۳۰
۴-۱-۲-۲) کنفرانس……….. ۱۳۰
۴-۱-۲-۳) کنوانسیون……………. ۱۳۰
۴-۱-۲-۴) کنگره…………….. ۱۳۱
۴-۱-۲-۵) سمینار………………………… ۱۳۱
۴-۱-۲-۶) سمپوزیوم…………….. ۱۳۱
۴-۱-۲-۷) مناظره……………. ۱۳۲
۴-۱-۲-۸) فوزیوم…………….. ۱۳۲
۴-۱-۳) انواع مراکز تجمع…………. ۱۳۲
۴-۱-۳-۱) اتاق جلسه……………….. ۱۳۲
۴-۱-۳-۲) سالن کنفرانس……………. ۱۳۳
۴-۱-۳-۳) تالار اجتماعات…………….. ۱۳۴
۴-۲) ضوابط و استانداردها………………………..۱۳۴
۴-۲-۱) استانداردهای فرد پیاده………… ۱۳۴
۴-۲-۲) استانداردهای فضاهای اداری…………….. ۱۳۵
۴-۲-۲-۱) اصول طراحی و مبلمان فضاهای اداری……………… ۱۳۵
۴-۲-۲-۲) مبانی محاسبات سطوح زیر بنا………………….۱۳۶
۴-۲-۲-۳) تکنولوژی در ادارات………………….. ۱۳۸
۴-۲-۲-۴) آکوستیک در بخش اداری………….. ۱۴۳
۴-۲-۲-۵) استانداردهای فضاهای اداری- خدماتی……………. ۱۴۵
۴-۲-۲-۶) جمع بندی مسائل مطرح در طراحی ساختمانهای اداری……………….. ۱۴۹
۴-۲-۳) استانداردهای تالار………….. ۱۵۰
۴-۲-۳-۱) سالن انتظار تالار…………………… ۱۵۰
۴-۲-۳-۲) ورودی‏ها و خروجی‏های تالار…………….. ۱۵۱
۴-۲-۳-۳) آکوستیک در تالار……………………… ۱۵۴
۴-۲-۳-۴) شیب کف و صندلی‏ها…………… ۱۶۰
۴-۲-۳-۵) نحوه انتظام صندلی‏ها در سالن‏ها…………… ۱۶۱
۴-۲-۳-۶) مشخصات راهروهای داخل سالن‏ها…………… ۱۶۲
۴-۲-۳-۷) سالن چند منظوره……………………… ۱۶۴
۴-۲-۳-۸) آمفی تئاتر در فضای باز………….. ۱۶۶
۴-۲-۳-۹) مصادیق……………………. ۱۶۶
۴-۲-۳-۹-۱) خانه اپرای سیدنی……………. ۱۶۶
۴-۲-۳-۹-۲) خانه اپرای اسن……………… ۱۶۹
۴-۲-۳-۹-۳) سرای موسیقی پارکو دلا-رم………….. ۱۷۰
۴-۲-۴) استانداردهای موزه…………………… ۱۷۱
۴-۲-۴-۱) گردش ومسیر حرکت در نمایشگاه………….. ۱۷۲
۴-۲-۴-۲) نور در گالری…………. ۱۷۲
۴-۲-۴-۳) دیوار و کفپوش گالری ها………………. ۱۷۴
۴-۲-۴-۴) ارتفاع مناسب برای دیدن………….. ۱۷۴
۴-۲-۴-۵) نحوه نمایش آثار……………۱۷۵
۴-۲-۵) استانداردهای فضاهای خدماتی موزه…….. ۱۷۶
۴-۲-۵-۱) چایخانه و کافه تریا……… ۱۷۶
۴-۲-۵-۲) انبار و تاسیسات………………. ۱۷۷
۴-۲-۵-۳) استانداردهای پارکینگ عمومی………………. ۱۷۸
۴-۳) سرانه ها و برنامه فیزیکی…………….. ۱۷۹

فصل پنجم: طراحی و تبیین طرح
۵-۱) نحو‌ه‌ی تعیین اصول برآمده از مطالعات فصول پیشین………….۱۸۱
۵-۱-۱) فصل اول………….۱۸۱
۵-۱-۲) فصل دوم………………………………. ۱۸۱
۵-۱-۳) فصل سوم……………………………… ۱۸۱
۵-۱-۴) فصل چهارم………………………….. ۱۸۱
۵-۲) روند شکل‌گیری طرح……………………….۱۸۲
۵-۲-۱) تعریف مسأله طراحی……………. ۱۸۲
۵-۲-۲) ارائه راه حل……………………۱۸۲
۵-۲-۳) اسکیس ها و دیاگرام های شکل گیری طرح…………………………………….. ۱۸۳
۵-۳) معرفی طرح…………………… ۱۸۹
۵-۳-۱) معماری………………….. ۱۸۹
۵-۳-۱-۱) تصاویر داخلی و خارجی…………….. ۱۹۰
۵-۳-۱-۲) نقشه های ترسیمی………………. ۲۰۳
۵-۳-۲) سازه……………………..۲۰۴
۵-۳-۳) تاسیسات………………………….۲۰۶
۵-۳-۳-۱) تأسیسات مکانیکی…………………۲۰۳
۵-۳-۳-۲) تأسیسات الکتریکی………….. ۲۰۳

منابع و مآخذ …………………… ۲۱۲

 

حجم فایل ۳۰ مگابایت – فرمت word

 

درباره ی aryancad

همچنین ببینید

8213075b49f37ff3eaeeabdf1dbe1d9f

پاورپوینت زندگینامه و شرح آثار سانتیاگو کالاتراوا

پاورپوینت زندگینامه و شرح آثار سانتیاگو کالاتراوا   در این پست با پاورپوینت زندگینامه و شرح …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *